ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

*ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

1. Ελάτης - Πηγών

Ανατολικά: Από το σημείο συμβολής του ρέματος Γκούρα, έξω από τον οικισμό «Μηλέας» ή «Γρέβιας» Δημ. Διαμ. Πηγών, διερχόμενο από τον οικισμό Παλιομύλια, τον οποίο αφήνει ανατολικά διερχόμενο επί της κοίτης του δυτικού ανωνύμου ρέματος το οποίο ακολουθεί, συναντά με κατεύθυνση βόρεια και επί του κεντρικού ρέματος την κορυφογραμμή του υψώματος Κοκκινόλακα «Υψ. 1796» θέση Διάσελλο.

Βόρεια: Από το σημείο αυτό ακολουθεί την υδροκριτική γραμμή με κατεύθυνση δυτική –βόρεια μέχρι του υψώματος Κόκκινα Στεφάνια «Υψ. 1739» θέση «Πυραμίδα» και στη συνέχεια με κατεύθυνση Δυτική ακολουθώντας την μεσοράχη φθάνει στο εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής Μεσούντας το οποίο αφήνει έξω από τα όριά του για εβδομήντα περίπου μέτρα.

Δυτικά: Από το σημείο αυτό, που βρίσκεται κοντά στο εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής και με κατεύθυνση Νοτιοδυτική ακολουθεί μεσόραχα για πεντακόσια μέτρα περίπου και στη συνέχεια συναντά κοίτη ανωνύμου χειμαρρώδους ρέματος την οποία ακολουθεί και συναντά τον επαρχιακό δρόμο Ελάτης – Καστανιάςστον οικισμό «Χρυσικέικα» τον οποίο αφήνει έξω και στη συνέχεια ακολουθώντας την επαρχιακή οδό κατευθύνεται Σταυρόβρυσης – Αστροχωρίουκαι καταλήγει στον οικισμό Μηλιανών τον οποίο αφήνει έξω.

Νότια: Από το σημείο αυτό πάνω στον επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί τον Επαρχιακό δρόμο μέχρι τη διασταύρωση Οικισμού Λαγκάδα – Μηλιανών – Πέρδικας και στη συνέχεια καταλήγει στο σημείο από όπου άρχισε έξω από τον οικισμό «Μηλέας» ή «Γρέβιας» σημείο συμβολής του ρέματος Γκούρα.

2. Βουργαρελίου

Αρχίζει από τον αυχένα Ομαλής Βουργαρελίου με κατεύθυνση με κατεύθυνση Ανατολική αφήνει έξω τον οικισμό Παπούλια Βουργαρελίου και φτάνει στη θέση Προφήτης Ηλίας και από εκεί με κατεύθυνση προς Βορρά φτάνει στη περιοχή Ξερολίβαδο και ακολουθεί το δασικό δρόμο που οδηγεί στους ορεινούς βοσκότοπους Βουργαρελίου και φτάνει στη κορυφογραμμή του βοσκότοπου Λυκούνι και από εκεί με κατεύθυνση Δυτική φτάνει στις θέσεις Τσούμα, Κατή, Πύργοι, Ζυροκόποι και από εκεί με κατεύθυνση Νότια ακολουθεί τα όρια των Δ. Δ. Βουργαρελίου – Κυψέλης και φτάνει στη θέση ακόνι και από εκεί ακολουθεί το ρέμα Κρανούλας και φτάνει μέχρι τη θέση ρέμα Καρακίτσου και ακολουθεί τον επαρχιακό αμαξωτό δρόμο Κυψέλης – Βουργαρελίου μέχρι τον αυχένα Ομαλής Βουργαρελίου από όπου και άρχιοσε.

3. Ανατολικών Τζουμέρκων

Όρια: Ανατολικά: Από τη θέση "Βρυζοκάλαμο" σημείο υδροληψίας του Δήμου Αθαμανίας και της ευρύτερης περιοχής και με κατεύθυνση βόρεια επί του υπάρχοντος δασικού δρόμου που διασχίζει τις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Θεοδωριάνων (Κάτω Κωστηλάτα, Άσπρη Γκούρα, Βιτσέλι, Πολοπίθα, Πάτημα, διασταύρωση δρόμου προς Μελισσουργούς, Χούνι) καταλήγει στο ρέμα της "Χέστρας" και από εκεί ακολουθεί το βόρειο τμήμα του ρέματος αυτού που αγκαλιάζει το ύψωμα "Τούρλα" μέχρι τη θέση "Τσουκνίδα" Υψομετρικό σημείο (Υ. Σ. 1860 μ.). Βόρεια: Ακολουθεί κατόπιν την υδροκριτική γραμμή της υδρολογικής λεκάνης Θεοδωριάνων και με κατεύθυνση νοτιοδυτική αφού διασχίσει τις θέσεις υψώματα η αυχένες (Ύψωμα Τούρλα Υ.Σ. 1938, αυχένας Αυτί 1750, ύψωμα Μουσταφάς Υ.Σ. 1890, ύψωμα Κομμένο Υ.Σ. 2241 καταλήγει στο ύψωμα με Υ.Σ 2260 μ. Δυτικά: Στη συνέχεια ακολουθεί πάντα την υδροκριτική γραμμή της υδρολογικής λεκάνης Θεοδωριάνων και με κατεύθυνση νότια αφού διασχίσει τις κορυφές (Αγκάθι Υ.Σ. 2392 μ., Πυραμίδα Υ.Σ. 2393 μ., Ακόνι Υ.Σ. 2211 μ. καταλήγει στον Αυχένα Σκοπός Υ.Σ. 1980 μ.). Νότια: Από τη θέση "Σκοπός" ακολουθεί την χειμαρρική κοίτη του ρέματος "Μαύρη Γκούρα" συνέχεια του ρέματος "Μουζάκι" και με κατεύθυνση βορειοανατολική ενώνεται με το σημείο υδροληψίας του Δήμου Αθαμανίας και της ευρύτερης περιοχής στη θέση "Βρυζοκάλαμο" απ' όπου άρχισε.

4. Αθαμανίου – Θεοδωριάνων

Όρια: Ανατολικά: Από το ύψωμα "Ξέρακας" Υψομετρικό σημείο Υ.Σ. 1480 μ. και με κατεύθυνση Βόρεια επί του αντερείσματος αυτού καταλήγει στο σημείο της Κεντρικής κοίτης του χειμάρρου "Γκούρα" ακριβώς στο σημείο που πλαταίνει η κοίτη του χειμάρρου αυτού, βγαίνοντας από τα στενά "Γκλίτσες". Βόρεια: Από το σημείο της κοίτης του ρέματος "Γκούρα" ακολουθεί τούτο καθ' όλη του τη διαδρομή με κατεύθυνση Νοτιοδυτική – Δυτική μέχρι το σημείο "Σμίξη", όπου ενώνονται οι δύο συμβάλλοντες κλάδοι του χειμαρρώδους ρέματος "Γκούρα" τα ρέματα "Ασπρη Γκούρα" και "Μουζάκι". Δυτικά: Από τη θέση "Σμίξη" και με κατεύθυνση νοτιοδυτική φτάνει πάντα ακολουθώντας την κεντρική κοίτη του χειμάρρου "Μουζάκι" στη γέφυρα θέση "Αρμερίστρα" και στη συνέχεια ακολουθεί τον αμαξιτό δρόμο Θεοδωριάνων – Άρτας με κατεύθυνση Νότια φτάνει στο εικόνισμα "Σταυρός" και είναι το όριο του υδροκρίτη της λεκάνης Θεοδωριάνων και της λεκάνης Αθαμανίου. Νότια:Στη συνέχεια ακολουθεί από το σημείο αυτό το αντέρεισμα προς το ύψωμα "Σταυρός" Υ.Σ. 1390 μ. και με κατεύθυνση βορειοανατολική καταλήγει στο ύψωμα "Ξέρακας" Υ.Σ. 1480 μ. από όπου άρχισε.

5. Μαρκινιάδας

Όρια: Ανατολικά: Παλαιός δρόμος Βουργαρελίου – Άρτας από τη θέση Τσιμπλή μέχρι τη θέση Πλατανόρεμα και από εκεί κατά μήκος της Ανατολικής όχθης της λίμνης Πουρναρίου. Νότια:Φράγμα Τεχν. Λίμνης Πουρναρίου. Δυτικά:Δυτική όχθη της Λίμνης Πουρναρίου. Βόρεια:Βόρεια όχθη της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου.

6. Ρουβέλιστας

Ανατολικά: Από το σημείο συμβολής του ρέματος "Παλιόστρουγκα" με κατεύθυνση βόρεια διασχίζει το αντέρεισμα που συναντά απέναντι από τη θέση "Κούτσουρα" καταλήγει σε κοίτη ανώνυμου ρέματος που συμβάλλει στο ρέμα "Κακό Λαγκάδι" και από εκεί με κατεύθυνση βορειοανατολική διασχίζοντας μικρόν αυχένα έξω από τον οικισμό "Ασφακερό" συναντά την αρχή του ρέματος ανωνύμου το οποίο συμβάλλει με κεντρικό ρέμα "Κακό Λαγκάδι" και βρίσκεται απέναντι από τη θέση "Καρακαηδόνι". Βόρεια: Από το σημείο αυτό της κοίτης του μικρού ανωνύμου ρέματος ακολουθεί τούτο καθ' όλη τη διαδρομή με κατεύθυνση Δυτική – Νοτιοδυτική φθάνει στο αντέρεισμα "Πλακουτσέικα" και στη συνέχεια με κατεύθυνση "Νοτιοανατολική" καταλήγει στο ρέμα "Κακό Λαγκάδι" και κάτω από το αντέρεισμα που βρίσκεται η Ιερά Μονή Ρουβέλιστας την οποία αφού διασχίσει το αντέρεισμα αυτό την αφήνει έξω από τα όρια του καταφυγίου. Στη συνέχεια ακολουθεί τον υπάρχοντα αμαξιτό δασικό δρόμο καθ' όλο το μήκος του καταλήγοντας στην ένωσή του με τον επαρχιακό δρόμο Άρτας – Άνω Καλεντίνης. Δυτικά: Από το σημείο αυτό του επαρχιακού δρόμου και με κατεύθυνση Νότια σχεδόν συναντά τον χειμαρροπόταμο "Σκουληκαριάς" τον οποίο διασχίζει με κατεύθυνση νοτιοανατολική καθ' όλο το μήκος της κεντρικής του κοίτης μέχρι τη συμβολή του με το ρέμα "Παλιόστρουγκα". Νότια: Στη συνέχεια ακολουθεί την κεντρική κοίτη του ρέματος "Παλιόστρουγκα" και με κατεύθυνση βορειοανατολική καταλήγει στο σημείο απ' όπου άρχισε.

7. Κλειδίου – Σκουληκαριάς "Γαβρόγου" και "Τσούμενου"

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Από το σημείο συμβολής του ρέματος «Ιτιές» και τον Επαρχιακό δρόμο Σκουληκαριάς – Άρτας ακολουθεί τούτο καθ' όλη τη διαδρομή με κατεύθυνση βορειοδυτική – δυτική μέχρι τα τελευταία σπίτια του οικισμού «Γιαννιώτη» και από εκεί με κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί την κοίτη ανωνύμου ρέματος αφήνοντας εκτός αυτού το Μοναστήρι της Παναγιάς, ενώνεται στη συνέχεια με την κεντρική χειμαρική κοίτη του ρέματος «Ματαράγκα».

ΒΟΡΕΙΑ: Από το σημείο αυτό της κοίτης του ρέματος «Ματαράγκα» ακολουθεί τούτο καθ' όλη του τη διαδρομή με κατεύθυνση νοτιοδυτική – δυτική μέχρι τη θέση «Γεράνιβρο».

ΔΥΤΙΚΑ: Από τη θέση «Γεράνιβρο» και με κατεύθυνση νοτιοδυτική ακολουθώντας πάντα την κεντρική κοίτη του χειμάρρου «Ματαράγκα» φθάνει στο σημείο που σμίγουν τα δύο ρέματα «Ματαράγκα» και «Ρείκια» στο κεντρικό ρέμα της Σκουληκαριάς.

ΝΟΤΙΑ: Στη συνέχεια από το σημείο του κεντρικού ρέματος της Σκουληκαριάς ακολουθεί την κεντρική κοίτη του ρέματος «Ρείκια» με κατεύθυνση νοτιοανατολική – ανατολική μέχρι τη συμβολή του με το ρέμα «Μετερίζια» και από εκεί καταλήγει σε υπάρχοντα δασικό δρόμο τον οποίο ακολουθεί καθ' όλη του τη διαδρομή από το πρανές των επιχωμάτων του, μέχρι την ένωσή του με τον επαρχιακό δρόμο Σκουληκαριάς – Άρτας στη θέση «Αλωνάκι» τον οποίο ακολουθεί από το πρανές των εκχωμάτων του, μέχρι το σημείο από όπου άρχισε.

8. Ανεμορράχης – Διστράτου. Περιοχή Δήμου Αθαμανίας.

'Ορια: Ανατολικά: Από τη γέφυρα του χειμαρροπόταμου "Σαραντάποτου" που βρίσκεται επί του Επαρχιακού Δρόμου προς Δίστρατο, ακολουθεί τη κοίτη του χειμαρροπόταμου "Σαραντάπορου" και φθάνει στο σημείο εκβολής του ρέματος "Τσαρκνιάς" στο "Σαραντάπορο". Βόρεια: Ακολουθεί κατόπιν την κοίτη του ρέματος "Τσαρκνιάς" καταλήγει πίσω από το εκκλησάκι Αγ. Δημητρίου φθάνει στον Επαρχιακό Δρόμο προς Ανεμορράχη τον οποίο ακολουθεί μέχρι τη διασταύρωση του Επαρχιακού Δρόμου με τη κοίτη του ρέματος "Φέζου" όπου στη συνέχεια την ακολουθεί καταλήγοντας στο τέλος στη συμβολή της κοίτης του ρέματος "Σταλαμάτα" την οποία ακολουθεί μέχρι την συμβολή του με την κεντρική κοίτη του ρέματος "Ξηρόρεμα". Δυτικά: Στη συνέχεια ακολουθεί την κοίτη του ρέματος "Ξηρόρεμα" μέχρι τη διασταύρωσή του με τον Επαρχιακό Δρόμο Συνοικισμών Πτέρης – Τραπεζάκι των Δ.Δ. Κεντρικού και Διστράτου του Δήμου Αθαμανίας, ακολουθώντας στη συνέχεια το αντέρεισμα νότια του ρέματος "Βυσιάνη" και αφήνοντας έξω και τα τελευταία σπίτια του Συνοικισμού Τραπεζάκι", καταλήγει σε υπάρχοντα δασικό δρόμο στη θέση "Λυκάλωνα". Νότια: Ακολουθεί στη συνέχεια κατά μήκος όλο τον άξονα του δασικού δρόμου μέχρι τη διασταύρωσή του με τον Επαρχιακό Δρόμο προς Δίστρατο – Ανεμορράχη και από εκεί ακολουθεί τον Επαρχιακό Δρόμο Διστράτου –Άρτας μέχρι του σημείου που αρχίζει η δεύτερη συμβάλλουσα χειμαρρική κοίτη του ρέματος "Πλυταριά" την οποία ακολουθεί, αφήνοντας έξω από τα όρια του καταφυγίου τον οικισμό "Τσαπάδα" Διστράτου, καταλήγει τελικά στο σημείο του Επαρχιακού Δρόμου Διστράτου – Άρτας και από εκεί φθάνει στη γέφυρα του χειμαρροπόταμου "Σαραντάπορου" από όπου και άρχισε.

Απαγόρευση θήρας παντός θηράματος στην παρόχθια περιοχή Ποταμού Αράχθου περιφέρειας Δήμου Αρταίων (1048/26-2-2008)

Απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος στην τεχνητή λίμνη του Φράγματος ΙΙ και στην περιοχή του Πάρκου Αναψυχής κατά μήκος του Ποταμού Αράχθου περιφέρειας του Δήμου Αρταίων.

Η περιοχή οριοθετείται ως εξής: Αρχίζει από την παλιά Γέφυρα της Άρτας ακολουθεί τον Εθνικό Δρόμο Άρτας –Αθήνας μέχρι τη διασταύρωση με το δρόμο Άρτας – Πέτα, τον οποίο ακολουθεί μέχρι τη διασταύρωσή του με τον δρόμο Αγίου Δημητρίου (Κυράτσα ) – Βλαχέρνας.

Από εκεί δια του περιφερειακού δρόμου φτάνει στην ανατολική όχθη Φράγματος Πουρνάρι Ι και από εκεί πλέον ακολουθεί τη Δυτική όχθη της λίμνης και του Φράγματος Πουρνάρι ΙΙ και την δυτική όχθη του ποταμού Αράχθου και κατερχόμενη κλείνει στη Γέφυρα Άρτας από όπου άρχισε και η περιγραφή της.

Απαγόρευση κυνηγίου στο Λόφο Περάνθης

*Για τρία χρόνια απαγορεύεται το κυνήγι σε έκταση 4.650,00 στρ. του Λόφου Περάνθης (ΦΕΚ 406/5-3-2009 τεύχος β΄)

Αρχίζει από το Δασικό Δρόμο δίπλα από το παλαιό σκουπιδότοπο και με κατεύθυνση Β. Α. ακολουθώντας το ρέμα Βοϊβόδα φτάνει στην Εθνική Οδό Άρτας –Αθηνών στη συνέχεια ακολουθεί την Εθνική Οδό με κατεύθυνση την πόλη της Άρτας φτάνει στο κολυμβητήριο Άρτας από εκεί ακολουθεί το δημοτικό δρόμο που χωρίζει τον ιστό της πόλης από το περιαστικό δάσος και φτάνει στο ένατο δημοτικό σχολείο στη συνέχεια ακολουθώντας την οριογραμμή μεταξύ του περιαστικού δάσους και της πόλης της Άρτας φτάνει στη διακλάδωση (της Δυτικής πρόσβασης προς το Νοσοκομείο με το δρόμο Άρτας – Γλυκορίζου), στη συνέχεια ακολουθεί το δρόμο προς Γλυκόριζο και παιρνώντας τον οικισμό Γλυκορίζου φτάνει στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, από εκεί με κατεύθυνση Β.Α. ακολουθεί την ανώνυμη ράχη φτάνει στην κορυφή όπου συναντάει το δασικό δρόμο Νοσοκομείο – Περάνθη από εκεί ακολουθεί το δασικό δρόμο αυτό και με κατεύθυνση Βόρεια φτάνει στο σημείο όπου άρχισε η περιγραφή.

* ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ

Θέση Μηλιώνη όρια Άρτας – Αιτ/νίας, Εθνική Οδός Αθηνών – Άρτας, Άρτα (θέση Μπούση), δρόμος προς Πέτα, αριστερά δρόμος προς Βλαχέρνα, – Γραμμενίτσα – Χανόπουλο – Καμπή και προς το πεδινό τμήμα εξαιρούμενης της περιοχής που περικλείεται το Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού (ισχύει η απαγόρευση κυνηγίου στις ζώνες Α και Α1).