Απαγόρευση κυνηγίου

Απαγόρευση κυνηγίου στις ζώνες Α και Α1 του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού

1. Απαγορεύουμε την θήρα παντός θηράματος στις ζώνες Α και Α1 του Εθνικού πάρκου Αμβρακικού για τρία (3) έτη (κυνηγετικές περίοδοι: 2008 - 2009, 2009 - 2010 και 2010 - 2011).

2. Τα όρια της υπό απαγόρευση περιοχής έχουν ως εξής:

Αρχίζει 300 μέτρα περίπου Νότια, από το τυροκομείο Μαντούση και στην αρχή μονοπατιού. Στη συνέχεια ακολουθεί το ίχνος του υπάρχοντος μονοπατιού το οποίο καταλήγει στην αρχή του δυτικά περιμετρικού χωματόδρομου των αγροτικών εκτάσεων Στρογγυλής, τον οποίο ακολουθεί καθ' όλο το μήκος της διαδρομής του, που διασχίζει τον οικισμό Στρογγυλής και τον οποίο αφήνει απ' έξω από την ζώνη προστασίας του πάρκου.

Στη συνέχεια το όριο ακολουθώντας το χωματόδρομο φτάνει στο σημείο που βρίσκεται ο σκουπιδότοπος Στρογγυλής τον οποίο αφήνει εντός του πάρκου και με κατεύθυνση Νότιο - Δυτική καταλήγει σε υπάρχοντα αγροτικό δρόμο και στο ριζό του υψώματος της Αγίας Αικατερίνης.

Στη συνέχεια ακολουθεί για 250 μέτρα περίπου τα ριζά του υψώματος Αγίας Αικατερίνης αφήνοντας εντός του τις δασικές και μόνο εκτάσεις. Στη συνέχεια με πορεία Β.Α και αφού διασχίσει το όριο μεταξύ δυο αγροκτημάτων ενός πορτοκαλεώνα και ένος χέρσου αγρού σταματά στο δεξί κράσπεδο αγροτικού δρόμου, με κατεύθυνση τον οικισμό Στρογγυλής. Ακολουθώντας για 50 περίπου μέτρα τον αγροτικό δρόμο καταλήγει στη φυσική γωνία που σχηματίζεται από το όριο των γεωργικών εκτάσεων και των ελωδών - αλίπεδων εκτάσεων.

Από το σημείο αυτό και με πορεία Ανατολική - Νότια καταλήγει αφού περάσει τα όρια των γεωργικών εκτάσεων της Στρογγυλής, τα οποία αφήνει εκτός ζώνης σε υπάρχοντα αγροτικό δρόμο που έχει κατεύθυνση το εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης.

Στη συνέχεια με κατεύθυνση Ανατολική και επί του Ανατολικού περιμετρικού χωματόδρομου γεωργικών εκτάσεων του Δ.Δ. Στρογγυλής καταλήγει αφού διασχίσει για 250 περίπου μέτρα τη διώρυγα «Χαντζάρα» με κατεύθυνση Ανατολική καταλήγει σε σημείο του αγροτικού επαρχιακού δρόμου Στρογγυλής - Βίγλας.

Στη συνέχεια με κατεύθυνση Ανατολική ξανά ανεβαίνει την μισή Δυτική πλευρά του βουνού «Μαυροβούνι» και σταματά επί υπάρχοντος δασικού δρόμου βοσκοτόπων. Συνεχίζοντας τον δρόμο αυτό με κατεύθυνση ΒΑ φθάνει σε σημείο που ενώνεται ο αγροτικός δρόμος των βοσκοτόπων με μονοπάτι.

Στη συνέχεια ακολουθώντας αυτόν τον χωματόδρομο που περνά μπροστά από τα ερείπια ρωμαϊκού χωριού τα οποία αφήνει εκτός ζώνης προστασίας και αφού διασχίσει τον χωματόδρομο καταλήγει μπροστά σε αρχαίο ρωμαϊκό ελαιοτριβείο και απ' το σημείο αυτό διανύοντας μια απόσταση 250 περίπου μέτρων, καταλήγει στο δεξιό κράσπεδο του αγροτικού δρόμου που είναι και είσοδος (βουστασίου).

Στη συνέχεια αφού διανύσει 5 περίπου μέτρα από την είσοδο προς τη φάρμα, στρέφεται τελείως προς τα Ανατολικά ακολουθώντας το ριζό. Στη συνέχεια του ριζού του υψώματος «Κορυφής» το οποίο ακολουθεί συνεχώς στο όριο μεταξύ της λοφώδους έκτασης και των γεωργικών εκτάσεων, αυτή η διαδρομή συνεχίζεται με κατεύθυνση Νότια ΝΑ καθ' όλο το μήκος της έξαρσης του βουνού «Μαυροβουνίου» ακολουθώντας κατά κάποιο τρόπο τη βάση του, καταλήγει ακριβώς στο σημείο που εφάπτεται υπάρχον αγροτικός δρόμος της Βίγλας και της φυσικής αυτής γραμμής του βουνού «Μαυροβουνίου».

Στη συνέχεια ανεβαίνοντας με κατεύθυνση ΒΔ διασχίζοντας πλαγίως και αφήνοντας εκτός τις γεωργικές εκτάσεις του οικισμού Βίγλας και τον χώρο του ιερού κοιμητηρίου ενώνεται με υπάρχοντα ανηφορικό χωματόδρομο που ενώνει τον οικισμό Βίγλας με το ιερό κοιμητήριο, τον οποίο ακολουθεί και σταματά ακριβώς στην ένωση του αγροτικού αυτού δρόμου και του επαρχιακού δρόμου Στρογγυλής - Βίγλας όπου στη συνέχεια ακολουθώντας τον φθάνει στην αρχή τσιμεντένιας αρδευτικής τάφρου.

Το σημείο αυτό είναι περίπου 180 περίπου μέτρα Δυτικά από τα πρώτα σπίτια του οικισμού Βίγλας. Και αποτελεί φυσικό όριο με την λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό. Από το σημείο αυτό της αρδευτικής τάφρου ξεκινά το όριο της Α' ζώνης του πάρκου με κατεύθυνση Νότια ακολουθώντας το μήκος της τάφρου, καταλήγει στο Νότιο όριο των γεωργικών και αλίπεδων εκτάσεων της Βίγλας. Στη συνέχεια ακολουθώντας τις φυσικές γραμμές των ορίων των γεωργικών εκτάσεων με των ελωδών της λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό σχηματίζεται μια πολυγωνική γραμμή η οποία καταλήγει στο ανάχωμα της τάφρου περιοχής «Παλιοσκαμνιάς» Βίγλας και στη συνέχεια αφού την περάσει κάθετα για 80 μέτρα, συναντά το αριστερό ασφάλτινο κατάστρωμα της επαρχιακής οδού Άρτας - Κορωνησίας.

Μετά από 2,5 περίπου χλμ. διασχίζοντας καθ' όλο το μήκος του κρασπέδου της ασφάλτινης διαδρομής συναντά αγροτικό δρόμο που έχει κατεύθυνση το Καλογερικό. Από το σημείο αυτό της ενώσεως των δυο δρόμων το όριο διασχίζει το δεξιό ανάχωμα τάφρου αποστραγγιστικής για 420 περίπου μέτρα με κατεύθυνση ΝΑ όπου συναντά σημείο ορίου της όχθης της λιμνοθάλασσας Λογαρού με γεωργική έκταση.

Στη συνέχεια ακολουθώντας το όριο της ακτογραμμής της λιμνοθάλασσας Λογαρού καθ' όλο το μήκος της Βόρειας πλευράς της περιβάλλοντας αυτά σε καθεστώς προστασίας και αφήνοντας εκτός τις γεωργικές εκτάσεις του Δ.Δ. Καλογερικού και Μύτικα καταλήγει στην αρχή της τσιμεντένιας τάφρου. Από το σημείο αυτό με κατεύθυνση ΒΑ και επί αγροτικής χωμάτινης οδού αφού διανύσει περίπου 300 μέτρα στρίβει προς ανατολικά όπου αφού διασχίσει επί του ορίου των αγροτικών και ελωδών εκτάσεων περιοχής Μύτικα για 340 περίπου μέτρα αυτή, συναντά την ανατολική αποστραγγιστική τάφρο του Μύτικα, την οποία ακολουθεί στο δεξιό ανάχωμα του για άλλα 100 περίπου μέτρα με κατεύθυνση νότια. Στο σημείο αυτό συναντά αγροτική οδό και με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί την περιμετρική χωμάτινη αγροτική οδό που αποτελεί το όριο των αγροτικών εκτάσεων και ελωδών εκτάσεων της περιοχής Μύτικα και Λιμνοθάλασσας Λογαρού και αφού διανύσει την αγροτική οδό για 1.000 μέτρα περίπου καταλήγει στο ΒΑ άκρο της τάφρου των κρατικών ιχθυοτροφείων Κυπρίνου. Ακολουθώντας την οριογραμμή αυτή των τάφρων κάνοντας ορθογώνια ζικ-ζακ για μήκος 3,10 χιλιομέτρων καταλήγει στη γέφυρα της τάφρου Φιδοκάστρου. Από το σημείο αυτό ακολουθεί για 2,3 χιλιόμετρα περίπου σε ευθεία το αριστερό ανάχωμα της τάφρου Φιδοκάστρου το οποίο σταματά σε συρματόπλεχτο φράχτη των ιδιωτικών ιχθυοτροφείων Hella.

Από το σημείο αυτό ακολουθεί τη νότια τάφρο που αποτελεί το όριο των ιδιωτικών ιχθυοτροφείων Hella και των παλιών ορυζώνων του Νεοχωρίου και αφού διανύσει περίπου 2,1 χιλιόμετρα σε ευθεία σταματά σε χωμάτινο δρόμο όπου ευρίσκεται ο Χ.Α.Δ.Α Νεοχωρίου τον οποίο περιλαμβάνει σε καθεστώς προστασίας. Από το σημείο αυτό ακολουθώντας έναν υποτυπώδη χωματόδρομο που τέμνει τη μεγάλη έκταση των υγρών λιβαδιών (φυσικός οικότοπος) , νότια του μεγάλου ορυζώνα Νεοχωρίου καταλήγουμε στο σημείο τομής του δρόμου αυτού με το δεξιό ανάχωμα της αποστραγγιστικής τάφρου Γαβριάς. Στη συνέχεια το όριο ακολουθεί τη φυσική γραμμή των γεωργικών εκτάσεων περιοχής Παλιοκόπρια Νεοχωρίου και των υγρών λιβαδιών που σχηματίζει αλλεπάλληλα ζικ-ζακ φτάνει στο έσχατο ξυλογέφυρο της τάφρου Γαβριάς που τέμνει το δεξιό ανάχωμά της. Από εκεί με κατεύθυνση νοτιοανατολική αφού διασχίσει 930 περίπου μέτρα ενός υποτυπώδους χωματόδρομου, που είναι το όριο της ζώνης ελωδών και γεωργικών εκτάσεων του Δήμου Νεοχωρίου φθάνουμε σε χαρακτηριστική διασταύρωση χωμάτινων υποτυπωδών δρόμων.

Στη συνέχεια για 630 περίπου μέτρα ακολουθεί με κατεύθυνση νότια τον υπάρχοντα χωματόδρομο καταλήγοντας σε τσιμεντένιο γεφυράκι αποστραγγιστικής τάφρου. Ακολουθώντας τον δρόμο ανατολικά αφού διασχίζει περίπου 200 μέτρα σταματά στη διασταύρωση αγροτικών δρόμων. Από εκεί με κατεύθυνση νότια και απόσταση άλλα 650 περίπου μέτρα συναντά έναν ακόμη υποτυπώδη χωματόδρομο. Σημείο τομής δρόμων των περιοχών «Μαρτίνια» και δρόμου προς ιχθυοτροφείο Κόφτρα - Παλιομπούκα. Ακολουθεί στη συνέχεια από το σημείο αυτό της τομής , αφού αλλάξει πορεία προς ανατολάς, υποτυπώδη χωματόδρομο όπου συναντάται κάθετα με μεγάλο αγροτικό δρόμο που ξεκινάει από Νεοχώρι και καταλήγει στη «Παλιομπούκα». Στη συνέχεια διασχίζοντας υποτυπώδη χωματόδρομο που τέμνει μεγάλη έκταση υγρών λιβαδιών νότια των γεωργικών εκτάσεων Νεοχωρίου καταλήγει , αφού διανύσει με κατεύθυνση ανατολική περίπου 1.100 μέτρων μέσω μικρού μήκους χωματόδρομου στην αρχή του νότιου ορίου των γεωργικών εκτάσεων του Νεοχωρίου. Από το σημείο αυτό, αφού διανύσει μια απόσταση 250 μέτρων περίπου κάνει στροφή προς Βορρά ακολουθώντας τη φυσική γραμμή μεταξύ γεωργικών εκτάσεων και δασικών για 600 περίπου μέτρα καταλήγοντας στην δεξιά όχθη του ποταμού Αράχθου. Από το σημείο αυτό κατευθυνόμενο ΒΔ για 60 περίπου μέτρα επί της δεξιάς όχθης την αφήνει και καταλήγει στην απέναντι αριστερή όχθη, όπου βρίσκεται παρακείμενος πορτοκαλεώνας στη κοινότητας Κομμένου.

Από το σημείο αυτό ακολουθώντας την αριστερή όχθη κατάντη του ποταμού Αράχθου φθάνουμε στην αρχή αποστραγγιστικής τάφρου την οποία ακολουθεί καθ' όλη τη διαδρομή της, τμήμα της διαδρομής αυτής της τάφρου μήκους 2,2 χλμ. αποτελεί το εξωτερικό όριο των ορυζώνων Κομμένου, τους οποίους αφήνει εκτός προστασίας. Στη συνέχεια ακουμπά επί του υπάρχοντος αγροτικού ασφάλτινου δρόμου τον οποίο ακολουθεί για 920 περίπου μέτρα με κατεύθυνση ΒΔ αλλάζει έπειτα πορεία και ανεβαίνει στο δεξιό κράσπεδο τάφρου το οποίο διανύει καθ' όλο το μήκος του με κατεύθυνση ΒΑ-Β καταλήγοντας λίγο πριν τη διασταύρωση επαρχιακού δρόμου Συκιάς Λουτροτόπου. Από εκεί ακολουθώντας υπάρχοντα χωματόδρομο ο οποίος αποτελεί το νότιο όριο των γεωργικών εκτάσεων Συκιάς φθάνει στην αρχή περιμετρικής αποστραγγιστικής τάφρου η οποία βρίσκεται σε παράλληλη πορεία με τον αγροτικό δρόμο και το όριο ακολουθεί τις πορείες αυτές τις οποίες τέμνει η φυσική ζώνη πορτοκαλεώνων της περιοχής Συκιάς. Στο φυσικό όριο αυτό, το οποίο διασχίζει κάθετα την κοίτη του ποταμού «Βωβού» περιλαμβάνοντας εντός προστασίας την περιοχή «Κόπραινα» , φθάνει στο Β.Δ. άκρο της λιμνοθάλασσας «Άγριλος» ,όπου ακολουθεί την περιμετρική τάφρο - (αριστερό ανάχωμά της) - καταλήγοντας στον χωματόδρομο που έρχεται παραθαλάσσια από το Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας όπου και σταματά.

1. Στη Ζώνη Β δεν επιτρέπεται το κυνήγι με πλωτά μέσα

2. Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αγροφυλακής, τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ. 1 του Ν.Δ. 86/69) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι δε παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (παρ.9 και 18 του άρθρου 287 Ν. Δ. 86/69 και τη αριθ. 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ. 757/18-12-85 τ. Β') κοινής απόφασης των κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της 20-8-2008 και κάθε άλλη σχετική με το θέμα απόφαση παύει να ισχύει.