Ιστορικό Συλλόγου

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτας ιδρύθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση της Άρτας (1881) και είναι από τα παλαιότερα σωματεία της Άρτας μαζί με τον μεγαλύτερο Πολιτιστικό Σύλλογο της πόλης μας «ΣΚΟΥΦΑΣ».

Οι κυνηγοί της Άρτας σε όλη αυτή τη μακρόχρονη διαδρομή τους παρουσίασαν πλούσια δράση και έργο στην πόλη και το Νομό της Άρτας, ανάλογα με τις εποχές, τις συνθήκες και τις περιόδους έχουν γράψει τη δική τους σελίδα στην ιστορία αυτού του τόπου.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτας έλαβε μέρος σε δύο σημαντικές ιστορικές μάχες της περιοχής, τις Μάχες του 1897 και του 1912 (Γριμπόβου) εναντίον των Τούρκων και έχει προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες στους απελευθερωτικούς αγώνες για τις οποίες έχει παρασημοφορηθεί.

Διοργάνωνε αγώνες δρόμου, πάλης, λίθου, άλματος, ιππικούς, ποδηλατικούς, Σκοπευτικούς. Από τους τελευταίους έχει πάρει και το όνομα Σκοπευτήριο η περιοχή όπου στεγάζεται έως σήμερα ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτας.

Το πρώτο Δ/κό Συμβούλιο εμφανίζεται στα πρακτικά το 1924, οπότε και αρχίζει η συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας έως και σήμερα.

Το 1976 γίνονται νέα καταστατικά, ενιαία για όλους τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της Ελλάδος, βάσει των οποίων ως γνωστόν λειτουργούν ακόμη μέχρι σήμερα όλα τα κυνηγετικά σωματεία.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτας, έχει έδρα την πόλη της Άρτας και περιοχή ευθύνης ολόκληρο το Νομό Άρτας και τρία παραρτήματα για την καλύτερη λειτουργία του με έδρες: την Άγναντα, Άνω Καλεντίνη και το Βουργαρέλι.

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μελών παραμένει σταθερός περίπου 3.500 μέλη ετησίως και το μεγαλύτερο ποσό από τις συνδρομές διατίθεται για φιλοθηραματικούς σκοπούς.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτας με αυτά τα έσοδα, έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια πολλά στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου της περιοχής μας.