Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου είναι:

Πρόεδρος: Τσουμάνης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Βάσιος Κων/νος
Γεν.Γραμματέας: Μπέης Νικόλαος
Κοσμήτορας: Σιαπάτης Παναγιώτης
Ταμίας: Αντωνίου Νικόλαος (Διορισμένος με την αριθ. 4173/10-04-2017 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, εν ενεργεία Πυρονόμος).
Μέλη:
Καραγιάννης Γεώργιος
Γεώργος Ιωάννης
Τσίρος Χρήστος
Υπεύθυνος Θήρας ορίστηκε ο κ. Μπόλης Σωτήριος σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του Καταστατικού

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν ο Λαδιάς Νικόλαος και ο Κατσιγιάννης Ιωάννης.
Για τα παραρτήματα εκλέχτηκαν οι:
ΑΓΝΑΝΤΑ: Κωστούλας Γεώργιος, Τσίτσικας Χρήστος και Τσακαγιάννης Κων/νος.
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ: Κουτσαλάρας Παναγιώτης, Γιαννούχος Κων/νος και  Καπάρος Παναγιώτης.
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ: Ζορμπά Γεωργία,  Δημητρέλλος Παναγιώτης και Μπαλατσούκας Σταμάτιος.