Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου είναι:

Τσουμάνης Δημήτριος Πρόεδρος

Βάσιος Κων/νος Αντιπρόεδρος

Μπέης Νικόλαος Γεν. Γραμματέας

Σιαπάτης Παναγιώτης Κοσμήτωρ

Αντωνίου Νικόλαος Ταμίας

Γεώργος Ιωάννης Μέλος

Καραγιάννης Γεώργιος Μέλος

Τσίρος Χρήστος Μέλος

Μπόλης Σωτήρης Υπεύθυνος Θήρας