Με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου υπενθυμίζουμε στα μέλη μας την τεράστια σημασία που έχει το να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το ερωτηματολόγιο Άρτεμις στην αρμόδια Επιστημονική Ομάδα της Κ.Σ.Ε.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Άρτεμις από κάθε κυνηγό, αποτελεί τη μεγαλύτερη προάσπιση της θήρας μετά την τήρηση των  γραφτών και άγραφτων νόμων του κυνηγιού.

Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός δεν έχει το ερωτηματολόγιο αλλά επιθυμεί να το συμπληρώσει μπορεί να το προμηθευτεί δωρεάν από τα γραφεία του Συλλόγου.

Χάρη στο ερωτηματολόγιο Άρτεμις μπορούμε και αποδεικνύουμε την πληθυσμιακή αφθονία των θηραμάτων, η οποία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για να εκδοθεί η Ρυθμιστική Απόφαση Θήρας κάθε χρόνο, βάσει της οποίας μπορούμε και κυνηγούμε.

Η συμπλήρωση και αποστολή του ερωτηματολογίου Άρτεμις χρειάζεται ελάχιστο χρόνο και αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση κάθε κυνηγού στον εαυτό, του αν επιθυμεί να συνεχίσει να κυνηγά στο μέλλον.

Το ερωτηματολόγιο Άρτεμις δίνει τη δυνατότητα στις Κυνηγετικές Οργανώσεις να απαντήσουν τεκμηριωμένα σε κάθε παράλογο και αντιεπιστημονικό αντικυνηγετικό παραλήρημα, από αυτά που αντιμετωπίζουμε όλο και συχνότερα πλέον.