Εξετάσεις θα διεξαχθούν και το μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018 όπου θα υπάρξει καινούργια ανακοίνωση στη εφημερίδα και την ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Για οποιοδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας στο τηλέφωνο 26810 73804.

 

Πρόγραμμα εξετάσεων νέων και παλαιών κυνηγών 2017-18

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Πέμπτη 10/08/2017
Ώρα 10:00
Πέμπτη 07/09/2017
Ώρα 10:00
Πέμπτη 05/10/2017
Ώρα 10:00
Πέμπτη 02/11/2017
Ώρα 10:00
Πέμπτη 07/12/2017
Ώρα 10:00
Πέμπτη 24/08/2017
Ώρα 10:00
Πέμπτη 21/09/2017
Ώρα 10:00
Πέμπτη 19/10/2017
Ώρα 10:00
Πέμπτη 16/11/2017
Ώρα 10:00
Πέμπτη 21/12/2017
Ώρα 10:00

«Για να είσαι κυνηγός δεν αρκεί να διαθέτεις άδεια, όπλο και σκύλο αλλά σεβασμό, συνείδηση και γνώση».