Με έγγραφό της η Ε' ΚΟΗ που συνυπογράφεται από Αυτοδιοικητικούς και λοιπούς φορείς, εκφράζει ορισμένες απόψεις, εν όψει της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την θηρευτική δραστηριότητα στον Αμβρακικό Κόλπο. Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.