Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων που δεν έχουν εφοδιαστεί με την απαραίτητη Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου (ΑΚΚΟ), καθώς και αυτοί που δεν έχουν προβεί στην έγκαιρη ανανέωση αυτής, καλούνται να μεταβούν άμεσα στα Αστυνομικά Τμήματα Ασφαλείας της περιοχής τους, προκειμένου να εφοδιαστούν με νέες άδειες.

Ενημερώνουμε δε τους κατόχους των ληγμένων αδειών κυνηγετικών όπλων ότι το πρόστιμο είναι 15 ευρώ. Για τα αδήλωτα όπλα (αυτά δηλαδή που δεν έχει εκδοθεί ποτέ άδεια κατοχής), το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ. Για απλή ανανέωση (πριν δηλαδή την λήξη της άδειας κατοχής), το κόστος ανέρχεται στα 3 ευρώ.

Τονίζεται ότι, στην περίπτωση που κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν έχει ανανεώσει την άδεια κατοχής του κυνηγετικού του όπλου για 2 έτη γίνεται σύσταση για να προβεί στην άμεση ανανέωση του ενώ αν έχει παρέρθει η διετία διώκεται ποινικά σύμφωνα με το νόμο 2168/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα (κατάσχεση όπλου και δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή).