Παρακαλούνται όλοι οι κυνηγοί όταν θα προσέρχονται στον Κυνηγετικό Σύλλογο για να ανανεώσουν την άδεια θήρας με την έναρξη της Νέας Κυνηγετικής περιόδου (όποτε αυτή καθοριστεί) να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την Άδεια Κατοχής του κυνηγετικού τους όπλου (ΑΚΚΟ) όπως επίσης και την Αστυνομική τους Ταυτότητα για τη σωστή ενημέρωση των αρχείων του προγράμματος έκδοσης αδειών. Καλό θα ήταν να έχουμε και το κινητό τηλέφωνο κάθε κυνηγού έτσι ώστε να μπορούμε να σας ενημερώνουμε άμεσα για οποιαδήποτε κυνηγετική εξέλιξη.