Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» με την αριθ. 7/7-06-2017 συνεδρίαση ομόφωνα αποφάσισε, όσον αφορά τη ρύθμιση του κυνηγίου 2017-18, τα παρακάτω:

Το κυνήγι των θηραμάτων σε γενικό επίπεδο, καλό θα είναι να παραμείνει ως έχει και εάν είναι δυνατόν να υπάρξει ενιαία έναρξη του κυνηγίου λαγού και πέρδικας (15 Σεπτεμβρίου). Όσον αφορά το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) το Δ.Σ προτείνει λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού που έχει ως αποτέλεσμα καταστροφές στις καλλιέργειες να αυξηθεί ο αριθμός των θηρευμένων κατά ένα ακόμη.

Για τους ίδιους λόγους και έπειτα από συζητήσεις με κατοίκους και κυνηγούς προτείνεται να επιτραπεί το κυνήγι ζαρκαδιού μια (1) φορά την εβδομάδα. Ακόμη έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου για ανησυχητική αύξηση του πληθυσμού του μυοκάστορα και τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες ελπίζουμε με την αναφορά μας στο πρόβλημα να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι για την κήρυξή του αρχικά ως επιβλαβούς και να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς έτσι ώστε να εξαλείψουμε το φαινόμενο στην αρχή του και πάντα με την υποστήριξή μας σε ότι φυσικά μας επιτρέπεται.

Όσον αφορά το κυνήγι στον Αμβρακικό προτείνουμε την συνέχιση της άσκησης θήρας στις ζώνες που προβλέπει η υπ’αριθμ. 135500/2541/1-9-2013 (ΦΕΚ 2293/Β/13-9-2013) Υ.Α, στις οποίες θα πρέπει να προστεθεί μια ζώνη νοτιοδυτικά του οικισμού της Βίγλας, όπως προτείνεται και οριοθετείτε στο υπ. αριθμ. 796/19-9-2016 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σχετικά με τα καταφύγια προτείνει τροποποιήσεις στα καταφύγια Ελάτης, Τσούμενου-Σκουληκαριάς και Ανατ. Τζουμέρκων - Βουργαρελίου για λόγους προστασίας των θηραμάτων και καλύτερου ελέγχου. Ακόμη για την εξυπηρέτηση των κυνηγών σε κάποιες περιπτώσεις τα όρια επιβάλλεται να είναι πιο ευδιάκριτα για αποφυγή λαθών από τους κυνηγούς και καλύτερο έλεγχο των κυνηγόσκυλων. Επίσης στις παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις εάν χρειάζεται η Δ/νση Δασών μπορούμε να παρέχουμε επιπλέον διευκρινήσεις και με επί τόπου διαπίστωση. 

Α) Καταφύγιο Ελάτης: Πρώτον να μεταφερθούν τα όρια στο δρόμο (και όχι στο ρέμα που βρίσκονται τώρα)στην Αγ. Παρασκευή.
Και  δεύτερον την τροποποίηση των ορίων στη θέση «Παλιομύλια» και συγκεκριμένα την μεταφορά των ορίων από το ρέμα στο δρόμο.

Β) Καταφύγιο Τσούμενου- Σκουληκαριάς: Να μεταφερθούν τα όρια από το δασικό δρόμο προς Ρείκια στο ρέμα Γιαννιώτη. Συγκεκριμένα  τα νότια όρια να γίνουν ως εξής: Στη συνέχεια από το σημείο του κεντρικού ρέματος της Σκουληκαριάς ακολουθεί την κεντρική κοίτη του ρέματος «Ρεϊκια » με κατεύθυνση νοτιοανατολική- ανατολική μέχρι τη συμβολή του με το ρέμα « Μετερίζια», το ακολουθεί μέχρι το σημείο συμβολής του ρέματος Ιτιές με τον επαρχιακό δρόμο Σκουληκαριάς  Άρτας στο σημείο που άρχισε.

Γ) Καταφύγιο Ανατ. Τζουμέρκων και Βουργαρελίου: Να αρθεί η απαγόρευση του καταφυγίου Ανατ. Τζουμέρκων και Βουργαρελίου και αντί αυτού προτείνουμε 3/ετή απαγόρευση περίπου ίδιας έκτασης την οποία οριοθετούμε, ως εξής:
Αρχίζει από το Βρυζοκάλαμο, σημείο υδροληψίας του Δήμου Αθαμανίας, όπως άρχιζε και το προηγούμενο, συνεχίζει δυτικά και νότια ακολουθώντας το ρέμα Βρυζοκαλάμου, παρακάμπτοντας τη θέση «Καλογερότρυπες» φτάνουμε στον αγροτικό δρόμο Λυκένι (Καλύβες Πλούμπη), συνεχίζοντας το δρόμο ανατολικά και βόρεια φτάνουμε στη θέση Ξηρολίβαδο ακολουθώντας το δρόμο που πάει για Αθαμάνιο φτάνουμε στη θέση «Σπάθες» εκεί συναντάμε το δρόμο Άρτας – Θεοδωριάνων ακολουθώντας το δρόμο αυτό βόρεια φτάνουμε στη θέση «Σταυρός» και κατεβαίνοντας προς τα Θεοδώριανα μετά από 100 μέτρα συναντάμε τον αγροτικό δρόμο που ακολουθώντας τον αριστερά και βόρεια φτάνουμε στη θέση «Βρυζοκάλαμο», προχωράμε τον αγροτικό δρόμο προς Αυτί Θεοδωριάνων μέχρι τη θέση Άσπρη Γκούρα ακολουθώντας με ανατολική κατεύθυνση το ρέμα φτάνουμε στο σημείο όπου ενώνεται ο χείμαρρος με το ρέμα Γκούρα Θεοδωριάνων. Ακολουθώντας το ρέμα με κατεύθυνση Βόρεια φτάνει στη θέση «Χούνι». Από εκεί με κατεύθυνση Νοτιοδυτική αφού διασχίσει το ύψωμα Τούρλα (ΥΣ 1938), Αυχένας Αυτί (ΥΣ1750), ύψωμα Μουσταφάς (ΥΣ 1890), Ύψωμα Κομμένο (ΥΣ 2241) καταλήγει στο ΥΣ 2260, από εκεί με κατεύθυνση Νότια αφού διασχίσει τις κορυφές Αγκάθι ΥΣ 2392, Πυραμίδα ΥΣ 2393. Από εκεί με κατεύθυνση Ανατολική ακολουθώντας την χειμαρική κοίτη του ρέματος Άσπρη Γκούρα φτάνει στη θέση όπου το ρέμα άσπρη Γκούρα ενώνεται με το δασικό δρόμο Θεοδωριάνων – Μελισσουργών όπου και άρχισε.

Τέλος έπειτα από συζητήσεις με κυνηγούς, κατοίκους, τοπικούς φορείς και  τη Δ/νση Δασών Άρτας να εξεταστεί η δυνατότητα επιπλέον αλλαγών στα όρια των υπαρχόντων καταφυγίων για την επόμενη χρονιά.Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Τσουμάνης                                                        Μπέης Νικόλαος