Όσοι νέοι ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε για πρώτη φορά άδεια κυνηγίου θα πρέπει να ξεκινήσετε από τώρα την προετοιμασία.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

Θα πρέπει να αγοράσετε κυνηγετικό όπλο από κάποιο κατάστημα κυνηγετικών ειδών ή από κάποιον κυνηγό και να το δηλώσετε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής σας προκειμένου να εφοδιαστείτε με Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου (ΑΚΚΟ).

Εάν δεν επιθυμείτε να αγοράσετε όπλο γιατί θα κυνηγήσετε με το όπλο κάποιου φίλου ή συγγενή θα πρέπει να απευθυνθείτε και πάλι στο Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής σας για να σας χορηγήσουν Βεβαίωση ή οποία θα αναφέρει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου. Η διαδικασία έκδοσης Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ή Βεβαίωσης χρειάζεται χρονικό διάστημα περίπου τριάντα ημερών, μια καθυστέρηση που οφείλεται κυρίως στην αποστολή του ποινικού μητρώου. Απαιτείται ακριβώς η ίδια διαδικασία και τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την απόκτηση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου, εκτός από το τιμολόγιο αγοράς του όπλου.
Στη συνέχεια θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Κυνηγετικό Σύλλογο λίγο πρίν την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου για να δηλώσετε συμμετοχή για τις Εξετάσεις Νέων Κυνηγών, που πραγματοποιούνται στο χώρο του Συλλόγου δύο φορές κάθε μήνα. (Οι ημερομηνίες καθορίζονται έπειτα από συνεννόηση με τη Δ/νση Δασών Άρτας). Το Ερωτηματολόγιο για τις εξετάσεις νέων κυνηγών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (Χρήσιμα έγγραφα -> Νέος κυνηγός) και έχετε το χρόνο να προετοιμαστείτε κατάλληλα για να επιτύχετε στις εξετάσεις. Αποτελείται από 10 Φύλλα ερωτήσεων και ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει ορθά στο Φύλλο που θα του δοθεί να συμπληρώσει. Στη διάθεσή σας βρίσκονται και οι απαντήσεις.
Αφού επιτύχετε στις εξετάσεις και προσκομίσετε τα απαραίτητα έγγραφα στον Κυνηγετικό Σύλλογο (Μία πρόσφατη φωτογραφία, Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ή τη Βεβαίωση, Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με το εξής κείμενο: "Δεν έχω καταδικαστεί για παράβαση που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν.177/75 περί θήρας και δεν εκκρεμεί εις βάρος μου σχετική ποινική δίωξη" και το χρηματικό ποσό (ανάλογα με τον τύπο αδείας που επιθυμείτε - προσαυξημένο κατά το αντίτιμο της εγγραφής νέου μέλους), θα εκδοθεί η άδεια θήρας.

 

Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε ότι όλα τα μέλη μας πόσο μάλλον οι Νέοι Κυνηγοί θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν το κυνήγι, τις υποχρεώσεις ως κάτοχοι κυνηγετικού όπλου και τη Ρυθμιστική Απόφαση Θήρας.
Καλώς να έρθετε!!!!!!!!!