Σᾶς ἐκφράζουμε ἐγκάρδιες εὐχαριστίες, γιά τήν στήριξη καί προσφορά σας, στήν προσπάθεια, τήν ὁποία ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἄρτης, διά τῆς Τραπέζης Τροφίμων «ΚΑΤΑΦΥΓΗ», καταβάλει πρός σιτιστική βοήθεια ἀναξιοπαθούντων οἰκογενειῶν τοῦ τόπου μας.

Σέ μία ἐποχή, ὅπου ἡ οἰκονομική κρίση κτυπᾶ ὅλο καί περισσότερο τήν κοινωνία μας, ἡ στήριξή σας, μᾶς δίνει δύναμη καί διάθεση, νά συνεχίσουμε τό φιλανθρωπικό ἔργο, ὥστε νά βρίσκουν ἀνακούφιση ὅσο τό δυνατόν περισσότεροι ἀδελφοί μας.

Εὐχόμεθα ὁλόψυχα, ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεός εὐλογεῖ καί ἐνδυναμώνει τό ἔργο σας καί σᾶς ἀνταποδίδει πολλαπλασίως, ὅσα φιλανθρώπως προσφέρετε πρός τούς ἐμπεριστάτους συνανθρώπους μας.

Ὁ Μητροπολίτης
+ὁ Ἄρτης Καλλίνικος