Όπως και πέρσι, σχεδόν την τελευταία στιγμή εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών (Φ.Δ.) που εξασφαλίζει τις δαπάνες μισθοδοσίας των 367 εργαζόμενων σε αυτούς, καθώς και τις λειτουργικές τους δαπάνες για το 2017.

Η χρηματοδότηση των Φ.Δ. θα πραγματοποιηθεί, όπως και πέρσι, από το Πράσινο Ταμείο, το διοικητικό συμβούλιο του οποίου την ενέκρινε έπειτα από αίτημα του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου στις 7/12 και αφορά το ίδιο ποσό που εγκρίθηκε και πέρσι (7,8 εκατ. ευρώ).
Συγκεκριμένα με το έγγραφο 4095/7.12.2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητήθηκε η έγκριση χρηματοδότησης των Φορέων διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών (ΦΔΠΠ), για δαπάνες μισθοδοσίας, λοιπών λειτουργικών δαπανών και δράσεων αρμοδιότητας τους, με το συνολικό ποσό των 7,8 εκ. € για το 2017, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη με την οποία θα προσδιοριστούν οι προδιαγραφές καθώς και τα γεωγραφικά κριτήρια για το σύστημα διοίκησης των Προστατευόμενων περιοχών.
Παράλληλα η παράταση ενός έτους θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του νέου συστήματος Προστατευόμενων περιοχών.
Να σημειώσουμε ότι το Πράσινο Ταμείο ενισχύουν κάθε χρόνο οι κυνηγοί με την έκδοση άδειας θήρας (10 ευρώ στην Τοπική άδεια, 30 στην Περιφερειακή, 60 στην Γενική) ανάλογα με το πώς διαμορφώνονται τα τέλη. Μόνο για την κυνηγετική περίοδο 2016-17 οι κυνηγοί της του Συλλόγου μας πλήρωσαν στο Πράσινο Ταμείο 71.770,00 €.