Κυνηγετική άδεια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (αφορά παλαιούς κυνηγούς που δεν ανανέωσαν την άδεια τα τελευταία 7 έτη)

1. ΠΑΛΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΘΗΡΑΣ (απαιτείται να φέρει πρόσφατη φωτογραφία του κατόχου, διαφορετικά απαιτείται νέα έγχρωμη και αχρησιμοποίητη φωτογραφία μεγέθους αστυνομικής ταυτότητας για έκδοση νέου βιβλιαρίου).

2. Εάν έχει γίνει και ανανέωση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου θεωρείται σκόπιμο να κατατεθεί η νέα Α.Κ.Κ.Ο. μαζί με φωτοαντίγραφο της ταυτότητά σας, για την ενημέρωση των αρχείων μας.

3. Βεβαίωση Επιτροπής Κρίσης Ικανοτήτων Νέων Κυνηγών στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις εξετάσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις εξετάσεις. (Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι κάθε κυνηγός που δεν έχει ανανεώσει την άδεια θήρας κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια, θα θεωρείται νέος κυνηγός και θα επανεξετάζεται από την αρχή με τις διατάξεις περί νέων κυνηγών.)

4. Προσκόμιση αποδεικτικού μόνιμης κατοικίας και ως αποδεικτικό λογίζεται είτε η βεβαίωση από τον οικείο Δήμο, είτε το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ

1. Μία πρόσφατη (έγχρωμη) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας για έκδοση βιβλιαρίου και φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Την Α.Κ.Κ.Ο. (Άδεια  κατοχής κυνηγετικού όπλου) φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ότι πληροί της προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.

3. Βεβαίωση Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις εξετάσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις εξετάσεις.

4. Προσκόμιση αποδεικτικού μόνιμης κατοικίας και ως αποδεικτικό λογίζεται είτε η βεβαίωση από τον οικείο Δήμο, είτε το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.

****Για την ανανέωση μη ληγμένου όπλου και για βεβαίωση προμηθεύεστε από τα ΚΕΠ το παράβολο 6189 των 3 ευρώ. Για ληγμένα όπλα θα προμηθεύεστε το παράβολο 6193 των 15 ευρώ. Για μεταβίβαση ή αγορά όπλου είναι το παράβολο 6190 . Αφού έχετε πληρώσει τα παράβολα πηγαίνετε στην Αστυνομία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προμηθεύονται το σχετικό ερωτηματολόγιο από τον Κυνηγετικό Σύλλογο ή την ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.ksartas.gr) και δύο φορές το μήνα διεξάγονται εξετάσεις στα γραφεία του Συλλόγου.

ΝΕΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΘΗΡΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ:

1. Σε νέους κυνηγούς

2. Μετά από εξάντληση των φύλλων ανανέωσης του παλιού.

3. Όταν αλλάζουν τα στοιχεία του κυνηγού (τόπος κατοικίας, εγγραφή σε άλλο Σύλλογο, αλλαγή αστυνομικής ταυτότητας)

4. Όταν έχει καταστραφεί το παλιό του ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ


ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ (ΑΚΚΟ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δυο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, από ιατρό ειδικότητος Παθολόγου ή Νευρολόγου - Ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά και σωματικά υγιής, ικανός να οπλοφορεί.

3. Η παλιά άδεια κατοχής.

4. Επίσης προσκομίζεται και το κυνηγετικό όπλο και όλα αυτά τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη ισχύος του Κυνηγετικού όπλου.

Διαβάστε το πρόγραμμα εξετάσεων νέων και παλιών κυνηγών