ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΘΗΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Ζώνη 1η, Τραγάνα – Μπούκα – Παλιόφουρνος (Δήμος Ν. Σκουφά)
Ανατολικά: Από επαρχιακό δρόμο Μπούκας –Κομμένου, Δυτικά:Από ανατολική όχθη ποταμού Αράχθου, Βόρεια:Όρια σχημ/νων τηγανιών ορυζοκαλ/ιων, Νότια:Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού.
Ζώνη 2η, Καλάμι – Λόγγος – Μπούκα (Δήμος Ν.Σκουφά)
Ανατολικά: Από δυτική όχθη ποταμού Αράχθου, Δυτικά:Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού κόλπου, Βόρεια:Όριο καρόδρομου Νεοχωρίου - Παλιομπούκας, Νότια:Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού κόλπου και πλημμυρών
Ζώνη 3η, Παλιοκόπρια – Φιδόκαστρο (Δήμος Ν. Σκουφά)
Ανατολικά: Από δρόμο Νεοχωρίου προς Κόφτρα, Δυτικά: Από τάφρο Φιδοκάστρου, Βόρεια: Έσχατο όριο κυπρινοτροφείου HELPA προς παλιό Σκουπιδότοπο Νεοχωρίου, Νότια: Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού κόλπου
Ζώνη 4η , Λακοπούλα (Δήμος Αρταίων)
Ανατολικά: Από τάφρο Μύτικα προς Βόρεια ακτή Λιμνοθάλασσας Λογαρού, Δυτικά: Από όρμο Καλογερικού - Βόρεια ακτή Λιμνοθάλασσας Λογαρού, Βόρεια: Όριο πλημμυρών και γεωργικών εκτάσεων Κοινότητας Καλογερικού, Νότια: Όριο ακτογραμμής Λιμνοθάλασσας Λογαρού
Ζώνη 5η , Φραξόλακα (Δήμος Αρταίων)
Ανατολικά: Από τάφρο που διαχωρίζει την γεωργική έκταση και τα πλημμυρικά νερά της Λιμνοθάλασσας Λογαρού, Δυτικά: Από επαρχιακό δρόμο Άρτας – Κορωνησίας, Βόρεια : Από επαρχιακό δρόμο Άρτας – Κορωνησίας, Νότια: Όριο ακτογραμμής Λιμνοθάλασσας Λογαρού και στο σημείο της συνάντησης του δρόμου και της Λιμνοθάλασσας
Περιοχή 6η, Θολή και Κουμουτσινός (Δήμος Αρταίων)
Ανατολικά: Από λουρονησίδα με Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό, Δυτικά :Από ανάχωμα νότια της Κοινότητας Πέτρα και ανατολική όχθη ποταμού Λούρου, Βόρεια : Από λουρονησίδα με Λιμνοθάλασσα Ροδιά. Νότια: Από τάφρο και πρέκταση λουρονησίδας και του δρόμου των Ιβαρίων Κορωνησίας προς τις εκβολές του ποταμού Λούρου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ζώνη 7η, Ζώνη Πλημμυρών Λούρου (Δήμος Πρέβεζας)
Οριοθετείται μεταξύ του ποταμού Λούρου (ανατολικά) και του δυτικού αναχώματος του (δυτικά), από το ύψος του δάσους του Αγίου Βαρνάβα (βόρεια), μέχρι το ύψος των Αγίων Αποστόλων Νέας Σαμψούντας (νότια)